• St. Michaels, Maryland
  • The Tilghman Island Inn